Software verkiezingsresultaten

Webapplicatie die de resultaten van de verkiezingen samenvat in duidelijke en mooie grafieken.

Omschrijving

Voor verschillende regionale televisiezenders verzorgt Zion de software die er voor moet zorgen dat de verkiezingsresultaten mooi gevisualiseerd worden. Deze resultaten worden getoond aan de kijkers met de nodige duiding.

Zion doet hier het projectbeheer en de ‘achterkant’ van de applicatie : het gedeelte waar de resultaten ingegeven kunnen worden, en het gedeelte dat de nodige gegevens doorgeeft aan de ‘voorkant’ van de applicatie. Deze voorkant, het grafische gedeelte, werd gedaan door FuseMedia, waarmee ik hiervoor sterk samenwerk. 80% van deze applicatie is heel vergelijkbaar met een 'gewone' webapplicatie : via een website gegevens verzamelen, berekeningen maken, groeperen, … Enkel het feit dat de output naar een tv-scherm gebeurt in plaats van een computerscherm is hier anders.

Screenshots