Shikar enquête software

Automatisch bevragen van personeel en collega's om zo de consultant te helpen met het opstellen van een profiel

Omschrijving

Toen Shikar me contacteerde, gebruikten zij een webformulier om antwoorden te verzamelen op vragen over het personeel van hun klanten. Deze gegevens konden ze exporteren in excel. Vanaf dat moment was er iemand van shikar in de weer om alle gegevens te copy-pasten naar andere excelbladen, en dan manueel er een hoop berekeningen op te doen. Het resultaat werd weer met knip- en plakwerk in een rapport gegoten wat naar de klant gestuurd werd. Het was een proces dat veel tijd in beslag nam en waar ook risico’s aan verbonden zijn.

Zion maakte een tool waar de consultant van Shikar een hoop parameters kon ingeven. Verder gebeurde alles automatisch : berichten werden verstuurd naar de mensen die de enquête moesten invullen. Antwoorden werden automatisch verwerkt tot een duidelijk rapport, met wat grafische elementen. De consultant van shikar kan dit rapport verder verfijnen en de eindklanten kunnen de klaargemaakte rapporten raadplegen via een beveiligd gedeelte van de website.

Alles bij elkaar dus een enorme kwaliteitsvooruitgang en besparing in manuren voor Shikar.

Screenshots