Maaltijdregistratie op iPad

Van patiënten die op hun maaltijd op papier invullen naar een iPad

Omschrijving

Dit project deed ik in onderaanneming van en nauwe samenwerking met Cegeka Health Care, een grote softwarefirma. Ik werd betrokken om een applicatie te maken die er voor zorgde dat diëtisten in een ziekenhuis via een iPad of laptop aan het bed van een patiënt de nodige parameters voor deze patiënt opgeven. Een ander doel van deze applicatie is er voor te zorgen dat patiënten hun maaltijd kunnen kiezen. Waar dit vroeger op papier gebeurde en erna moest in het systeem gebracht worden, brengt dit een grote tijdsbesparing met zich mee voor het ziekenhuis.

In technische termen, ik deed hier de front-end : schermen ontwerpen, design, gebruiksvriendelijkheid, snelheid, zorgen dat de applicatie zowel op iPad als op gewone pc werkt, … terwijl Cegeka Health Care het projectbeheer en de ‘back-end’ deed : de complexe logica, opslaan in de databank, koppelen met de keuken en facturatie, …

De applicatie wordt in heel wat ziekenhuizen gebruikt, met zeer grote tevredenheid. De applicatie werd ook verschillende keren geprezen in de gespecialiseerde vakliteratuur.

Screenshots