ICT Advies

De adviesdiensten van Zion bvba - KMO Portefeuille

Advies IT voor KMO's

Zion doet ook advies-sessies binnen KMO’s. Als zaakvoerder kan je onmogelijk op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die geboden worden door informatisering en automatisatie. Een advies-opdracht bestaat er in dat we eens samenzitten en afstemmen waar je bedrijf mee bezig is, op welke manier en waar er eventuele aanpassingen mogelijk zijn. Dankzij de KMO Portefeuille ontvang je nog sneller return op je investering.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Er bestaat geen standaard werkwijze hierin, omdat dit afhankelijk is van de situatie van de KMO. Over het algemeen zijn er echter meestal de volgende stappen :

  1. Telefonisch stel je je bedrijf even voor. Wat doe je? Diensten, productie, B2B, B2C, ...
  2. We spreken af bij u ter plaatse en doen een kennismakingsgesprek. De bedoeling is dat ik op korte periode een beeld krijg van uw bedrijf. Niet enkel uw technische werking wordt hier besproken, maar ook de bedrijfscultuur.
  3. Na dit eerste gesprek kunnen we meestal wel aanvoelen of ik een meerwaarde voor u kan betekenen.
  4. Ik doe een voorstel van de aspecten die ik verder wil uitwerken of onderzoeken. U krijgt dan een voorstel met vaste prijs en enkele doelen die we samen bepalen op basis van mijn eerste suggesties.
  5. Bij akkoord ga ik verder aan het werk. Het einddoel is om u een overzicht te geven van de mogelijkheden tot kostenbesparing of kwaliteitsverbetering.

Hoeveel kost dit?

Als ik mijn werk goed doe, mag dit eigenlijk niets kosten. Enkel iets opbrengen. Het doel van mijn werk is immers om u het nodige advies te geven waardoor u ofwel kosten bespaart of meer opbrengsten krijgt. Maar … er is wel een kleine investering nodig om mij dat werk te laten doen. Meestal kost een advies-opdracht tussen 3000 en 12000 euro, afhankelijk van het aantal uit te zoeken elementen. Interessant is dat de KMO portefeuille hier voor 50% van terugbetaalt, tot een bedrag van €5000 (dus concreet betaalt de overheid tot €2500 van de factuur).

Dit bedrag kan hoog lijken, maar als je weet dat een gemiddelde werknemer 55.100 euro per jaar kost, is het duidelijk dat wat advies rond optimalisatie zichzelf zeer snel kan terugverdienen.

KMO Portefeuille erkend dienstverlener